jump to content

Yr ydym yn ffodus i gael rhai siaradwyr Cymraeg yn y tim a byddwn yn hapus i drafod unrhyw agwedd o’r gwaith gyda chi drwy gyfrwng y Gymraeg ar unrhyw adeg. Hefyd, medrwn baratoi adroddiadau yn Gymraeg (er efallai bydd cost ychwanegol am hyn).

Mae Rowland Jones yn wreiddiol o Ystradgynlais ag yn nawr yn byw yn Abertawe ag y mae Gareth Harries o Lanelli a wedi byw am nifer o flynyddoedd yng Nghydweli.

Os hoffech drafod unrhywbeth gyda Rowland neu Gareth yn Gymraeg cysylltwch a nhw fel y canlyn.

  Rowland  01792 479833 neu rowland@rj-cs.co.uk

  Gareth 01792 479834 neu gareth@rj-cs.co.uk

Edrychwn ymlaen i glywed wrthoch.